بازدید فرماندار چایپاره از محل احداث مجتمع آبدرمانی و استخر شهرستان چایپاره

بازدید فرماندار چایپاره از محل احداث مجتمع آبدرمانی و استخر شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، محمدی ایروانلو فرماندار به همراه حاتمی شهردار قره ضیاءالدین و هئیت همراه از محل احداث مجتمع آبدرمانی و استخر شهرستان چایپاره بازدید نمودند.

محمدی ایروانلو در این بازدید گفت، باید از تمام ظرفیت‌های شهرستان جهت فعال کردن بخش خصوصی برای ارائه خدمات ورزشی به نحو احسن استفاده کنیم  چون که یکی از سیاست‌ های دولت جهت توسعه زیرساخت‌ها و امکان ورزشی، استفاده از بخش خصوصی و واگذاری قسمتی از کار‌ها به بخش خصوصی می‌باشد.

قابل ذکر است که احداث استخر شنای سرپوشیده شهر قره ضیاءالدین در زمینی به مساحت 2105 متر مربع با اعتباری بالغ به مبلغ 2/5 میلیارد تومان با مشارکت شهرداری وبخش خصوصی در سال 1398 آغاز شده که در طوی یکسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.