جلسه آموزش بازرسین شعب اخذرای شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه آموزشی و توجیهی  بازرسین شعب اخذ رای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.