جلسه حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی روستای چورس

جلسه حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی روستای چورس با حضور دانیالی بخشدار مرکزی چایپاره، فرماندهی انتظامی پاسگاه چورس، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، مدیریت تیم کاوشگری دانشگاه اتریش، اعضای شورای اسلامی روستا و دهیار در محل بخشداری مرکزی تشکیل گردید.

در این جلسه راههای حفاظت از آثار تاریخی محوطه آناقیزلی از سوی حاضرین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.