دومین جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری شهرستان چایپاره برگزارشد.

دومین جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری  شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، دومین جلسه کمیته راهبری سرمایه گذاری شهرستان باموضوع بررسی مکان جدید شهرک صنعتی به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار و با حضور عبدیلی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان ،هئیت همراه و ادارات مربوطه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن تقدیر وتشکر از حضور عبدیلی و هیئت همراه در شهرستان گفت، یکی از مشکلات شهرستان نبود شهرک صنعتی است که باید با برنامه ریزی مناسب شهرک صنعتی جدید شهرستان به بهره برداری برسد که مراحل اولیه برای ایجاد شهرک    50 هکتاری انجام گرفته است.

فرماندار چایپاره در ادامه  با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان گفت، چایپاره با توجه به قرارگرفتن در کنار جاده بین الملی و نزدیکی به مرز و ظرفیت های  بالا میتواند با ایجاد شهرک جدید سرمایه گذاران خوبی را برای شهرستان جذب کند و باعث رونق اقتصادی، پیشرفت وآبادانی چایپاره گردد.

عبدیلی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هم در این جلسه ضمن تقدیر وتشکر از فرماندار چایپاره جهت پیگیریهای مداوم در خصوص احداث شهرک صنعتی جدید در شهرستان چایپاره گفت،  بعضی از مشکلات موجود از طرف شهرستان زودتر حل گردد تا با نظر گرفتن اعتبارات در سال 98 بتوانیم مراحل اولیه شهرک صنعتی جدید را اجرایی کنیم و سرمایه گذارن خوبی به این شهرستان جذب کنیم.

همچنین در این جلسه مصوبات اولین جلسه مورد بحث وبررسی قرارگرفت و تصمیمات لازم در این مورد اتخاذ گردید.