مراسم گرامیداشت روز شوراها در شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره مراسم گرامیداشت روز شوراها به ریاست دکتر محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان و با حضور اعضاے شوراے شهر ؛ حاجیلار و مرکزے در سالن جلسات فرماندارے برگزار شد.

بنابه این گزارش دکتر محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن بزرگداشت این روز وتبریڪ به تمامے اعضاے شوراهاے اسلامے به جایگاه ونقش شورا در جامعه پرداخت و با اشاره به ریشه شورا در تفکر قرآنے،نهاد شورا را یکے از تجلے هاے مردم سالارے دینے برشمردند و بر لزوم توجه بیشتر به فرهنگ مشورت در امور تاکید کردند.

ایشان در ادامه گفت،با توجه به ضعف هاے ساختارے و قانونے  شوراها خصوصا شوراهاے شهر با چالش هاے عدیده اے روبرو هستند وے در ادامه با اشاره  به عدم مسئله مدیریت واحد شهرے در کشور گفت یکے از الزامات و بایسته هاے چالش را در تصمیمات پارلمان هاے محلے کشور همین مسئله است که امید می‌رود در آینده مورد توجه مسئولان عالے کشور قرار گرفته و براے آن تدبیر در نظر گرفته شود

وی همچنین با اشاره به مشکلات شهرداریها،همکارے و همراهے بیشتر شوراها را با شهرداران جهت انجام بهترواصولے تر کارها که نتیجه آن تامین مصالح مردم خواهد بود خواستار شدند.

درپایان این مراسم با اهداے لوح تقدیر و جوایز از  زحمات و تلاشهاے شوراهاے شهرستان تقدیر وتشکر بعمل آمد