همزمان با سومین روز از دهه فجر پروژه طرح هادی در روستاههای الهوردی کندی وبابل آباد از توابع بخش حاجیلار چایپاره افتتاح شد.

به  گزارش روابط فرمانداری چایپاره ، درسومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر، پروژه های طرح هادی روستائی الهوردی کندی و بابل آباد از توابع بخش حاجیلار با اعتباری بالغ بر 3470 میلیون ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .