ملاقات عمومی فرماندار با مردم شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره طبق روال هفتگی ملاقات عمومی فرماندار با مردم شهرستان به منظور رسیدگی به درخواست ها ؛مسائل و مشکلات آنها درمحل فرمانداری برگزار شد.

ملاقات عمومی نماینده عالی دولت با شهروندان چایپاره هر هفته روزهای دوشنبه ازساعت ۹ الی ۱۱ برگزار می شود.