حضور دکتر نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی وامینی فرماندار شهرستان در روستای تاریخی و گردشگری چورس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره امینی فرماندار شهرستان و دکتر نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی بهمراه بخشدار بخش مرکزی باحضور در روستای چورس ازروستاهای بخش مرکزی با اهالی روستا دیدارکردند.

بنا به این گزارش دراین دیدارمشکل آبرسانی به اراضی کشاورزی ؛ آب شرب و طرح هادی روستا مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکراست جهت مرمت مسجد تاریخی روستای چورس ۲۰میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.