نشست شورای هماهنگی ترافیک شهرستان.چایپاره

 درخواست اصلاح سرعت گیرهای مقابل شهرک صنعتی و سه راهی قره ضیاالدین 

پیشنهاد اصلاح سرعت گیر واقع در بلوار امام حسین (ع) با تقاطع خیابان شهید غفاری،  پیشنهاد حذف سرعت گیر واقع در ورودی شهر نرسیده به جایگاه سوخت سرخوش

 پیشنهاد ایجاد سرعت گیر در خیابان گلزار شهدا نرسیده به قوس مقابل کشتارگاه 
 پیشنهاد ایجاد روشنایی در ورودی تالارهاکان واقع در جاده بین المللی و آشکارسازی محل 
پیشنهاد پلیس راه در خصوص اطلاع رسانی بموقع دهیاران در خصوص شرایط بحرانی به روستائیان عزیز
روشنایی پیچ های مراکان از جمله پیشنهادات و درخواست هایی بودند که مورد بحث و بررسی قرار گرفتند