دیدار مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره) استان با فرماندار شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان آذربایجانغربی به همراه رئیس کمیته امداد شهرستان با حضور در دفتر فرماندار با ایشان دیدار وگفتگو کردند .

دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان با اشاره به جایگاه اداری وخدماتی نهاد کمیته امداد امام خمینی با  اشاره به نیازهای شهرستان از جمله ارتقاء سطح معیشت مددجویان ؛ احداث مسکن برای مددجویان فاقد مسکن از تلاشهای مدیریت و کارکنان کمیته امدادشهرستان تقدیر نمود