ملاقات عمومی وجلسه تخصصی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان درشهرستان چایپاره برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ملاقات عمومی و جلسه تخصصی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانغربی به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و با حضورمهندس جلیلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانغربی بهمراه معاونین و مدیران زیربخش سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش  در راستای سفر مدیران کل دستگاههای اجرایی به شهرستان ها ؛ مهندس جلیلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ضمن حضور در محل فرمانداری شهرستان به منظور بررسی وپیگیری طرح ها وپروژه های عمرانی و همچنین ملاقات مردمی در این شهرستان حضور یافت و از نزدیک بصورت چهره به چهره پاسخگوی مسائل ومشکلات مراجعین شدند و دستورات لازم در این خصوص را دادند

در این نشست مسائل ومشکلات مردمی وشهرستان مورد بحث وبررسی قرار گرفته و تصمیماتی اتخاذگردید: موضوعاتی نظیر ارائه تسهیلات ، مسایل و مشکلات مربوط به زیر بخشهای مختلف  زراعت ، باغداری ، امور دام و امور اراضی ونیز پروژه شیلات شهرستان ؛ طرح های ناقص آبیاری تحت فشار وهمچنین مسائل اداری ، از مباحث مطرح شده با رئیس سازمان جهاد کشاورزی ،  در این ملاقات وجلسه، بود.