در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد
.بررسی نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان در استان‌های مختلف کشور

 دکتر رئیسی: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه نان الگوی اختصاص یارانه سایر بخش‌ها شود

رئیس جمهور با بیان اینکه موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود، اظهار داشت: اراده دولت بهینه سازی نظام یارانه‌ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها است