جلسه انجمن کتابخانه های عمومی در شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه انجمن کتابخانه های عمومی به منظور بررسی و رفع مشکلات کتابخانه های عمومی  به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجانغربی و باحضور سایر اعضاء درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن اشاره به اینکه کتاب وکتابخوانی ابزار توسعه فرهنگ است عنوان کرد:با ترویج فرهنگ کتابخوانی و تاثیر مستقیمی که بر افزایش آگاهی اجتماعی و توسعه فرهنگی یک شهرستان دارد مانعی جدی بر افزایش آسیب های اجتماعی دارد.

درادامه رئیس انجمن کتابخانه های عمومی چایپاره گفت:  با توجه به اینکه یکی از شاخصه های فرهنگی هر شهرستان داشتن کتابخانه های عمومی است در این خصوص لازم است مسئولین شهرستان جهت تقویت بنیه فضاهای مطالعاتی شهرستان ساخت کتابخانه عمومی را در برنامه های خود داشته باشند.

در پایان هریک از اعضاء انجمن نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند

 گسترش کتابخانه های عمومی شهرستان جهت تشویق هرچه بیشتر شهروندان به امر کتابخوانی، شناسایی فضاهای مناسب جهت احداث کتابخانه های عمومی در سطح شهرستان ، پیگیری جذب اعتبارجهت ساخت کتابخانه عمومی در حاجیلار از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.