محمدی ایروانلو باتوجه به گزارشات گران فروشی در سطح شهرستان بازرسین اتاق اصناف و اداره صنعت و معدن با تشدید بازرسی ها اقدام و برخورد جدی با گران فروشان انجام دهند

نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان چایپاره برگزارشد.

نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان چایپاره برگزارشد.
بنا به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو و اعضای کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلوبا اشاره به وضعیت توزیع لاستیک در سطح شهرستان اشاره و گفت اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای باید مدیریت لازم برای ثبت انجمن رانندگان و تهیه توزیع لاستیک در شهرستان انجام دهد تا در خصوص پخش لاستیک مشکلی پیش نیاید.

در ادامه فرماندار شهرستان افزود، براساس گزارشات در بعضی از نقاط شهرستان گران فروشی مشاهده می شود  لذا ضروری است بازرسین اتاق اصناف و اداره صنعت و معدن  با تشدید بازرسی ها  اقدام و برخورد جدی با گران فروشان انجام دهند.

نماینده عالی دولت در شهرستان در ادامه گفت، تهیه و توزیع گوشت منجمد نسبت به ماههای گذشته در سطح شهرستان کاهش یافته است که نیازمند پیگیری جدی از سوی دستگاههای متولی در این خصوص می باشد تا مردم در تهیه گوشت مشکلی نداشته باشند.

همچنین در این جلسه بنکدار رئیس صنعت معدن وتجارت شهرستان در خصوص لاستیک توزیع شده در سطح شهرستان گفت از ابتدای سال 97 تعداد 582حلقه لاستیک برای ماشین های سنگین و تعداد 1400حلقه لاستیک ماشین های سبک در سطح شهرستان چایپاره توزیع گردیده است.