جلسه هماهنگی مسئولین کمیته های اجرایی ستاد انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرماندار ی چایپاره جلسه هماهنگی مسئولین کمیته های اجرایی ستاد انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان وبا حضور مسئولین کمیته های اجرایی ستاد انتخابات در دفتر فرماندار برگزار شد.

بنا به این گزارش دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن تقدیر از اقدامات انجام گرفته در خصوص هماهنگی و آماده سازی شعبات اخذ رای توسط مسئولین کمیته های اجرایی جهت برگزاری هر چه با شکوهتر انتخابات مجلس در روز جمعه مورخ 2 اسفند خواستار برنامه ریزی مجدد امور شده وبر اطمینان اقدامات انجام گرفته تاکید نمودند .

در ادامه مسئولین کمیته های اجرایی فن آوری اطلاعات ، امور مالی وتدارکات ستاد انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیحات لازم در خصوص اقدامات انجام گرفته ارائه نمودند.