ششمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه باکرونا در شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ششمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا (هشتمین جلسه ستادی در حوزه پیشگیری و مبارزه باکرونا ) به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان باموضوع هماهنگی و برنامه‌ریزی در راستای اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و رئیس ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرستان با اشاره به افزایش آمار مبتلایان دراستان و دیگر شهرستانها گفت یکی از دلایل مهم افزایش آمار مبتلایان در چایپاره افزایش قابل توجه نمونه گیری ها و بیماریابی سرپایی است وی گفت دلیل دوم کاهش حساسیت ها نسبت به این بیماری و عدم رعایت دستورالعمل ها توسط مردم است ، فرماندارچایپاره در ادامه ضمن تاکید بر رعایت دستورالعمل ها ،‌نکات و توصیه های بهداشتی توسط مردم  خصوصا استفاده از ماسک در اماکن عمومی خواستار نظارت مستمر بر واحدهای صنفی توسط شبکه بهداشت ودرمان ،صمت، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و اتاق اصناف در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی از جانب بازاریان در شهرستان شدند

درادامه مقررشد مدیران بانک ها طی هماهنگی با شبکه بهداشت ودرمان تدابیر لازم برای اجرای پروتکل های مربوطه را در جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا انجام دهند  همچنین در میادین اصلی ومسیرهای پرترد شهر بنر حاوی اطلاعاتی جهت پیشگیری و مبارزه باویروس کرونا نصب شودو همچنین نحوه ارائه خدمات در فروشگاههای زنجیره ای با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (استفاده از دستکش و ماسک )توسط متصدیان و مشتریان صورت گیرد.