چایپاره نشست رسانه اے فرماندار با اصحاب رسانه وخبرگذارے هادر شهرستان

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره در راستاے تشریح برنامه هاے هفته دولت ،نشست خبرے محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان با اصحاب رسانه در محل فرماندارے برگزار شد .

بنابه این گزارش محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان دراین نشست با تسلیت ایام سوگوارے حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)و همچنین تبریڪ  هفته دولت گفت :رسانه هاے پل ارتباطے بین مسئولین و مردم هستند و نقش اساسے در توسعه کشورها دارند.

ویدر ادامه گفت :درهفته دولت امسال31 پروژه تولیدے ،کشاورزے ،خدماتے وعمرانے با اعتبارے بیش از ۲۷ میلیارد تومان در شهرستان چایپاره کلنگ زنے ،افتتاح و به بهره بردارے خواهد رسید

فرماندار چایپاره درادامه گفت :با توجه به شیوع بیمارے کرونا در کشور و همچنین تقارن هفته دولت با ایام  سرور و سالار شهیدان ،برنامه ریزے هاے این هفته با در نظر گرفتن شرایط موجود بیان عملکرد دولت امسال از طریق رسانه هاے منتشر میشود.