جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا به ریاست ابراهیمی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی

 حضور سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره به همراه اعضای ستاد کرونا در این جلسه به صورت وبینار 

با توجه به شیوع مجدد کرونا، تأکید بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی توسط شهروندان ،  رعایت فاصله گذاری و  واکسیناسیون دز سوم و چهارم  از موارد مطرح شده در این جلسه بود.