دیدار رضوی مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی و هئیت همراه با محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره

دیدار رضوی مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی و هئیت همراه با محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره

دیدار رضوی مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی و هئیت همراه با محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره در محل دفتر فرمانداری، در این دیدار مسائل و مشکلات حوزه آب شرب روستاهای شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.