نشست فرماندارباجوانان وفعالین اجتماعی شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه نشست فرماندارشهرستان چایپاره به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان وباحضور روسای هیئت های ورزشی ؛مربیان پیشکسوتان وجمعی از ورزشکاران شهرستان باموضوع طرح مسائل ومشکلات ورزشکاران وهمچنین ارائه راهکارها و طرح های این قشربه جهت رفع مشکلات موجود دراین عرصه درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد .

بنابه این گزارش دکترمحمدی ایروانلو فرماندارشهرستان در نشست صمیمی با رئیس اداره ورزش و جوانان و روسای هیات های ورزشی  و فعالان این عرصه در شهرستان بر لزوم بهره گیری از ورزشکاران با تجربه و صاحب نظر در این عرصه تاکید نمود و بیان داشت : فرهنگ صحیح  مطالبه گری در ورزش باید در این شهرستان نهادینه گردد.

دکتر محمدی درادامه با اشاره به اینکه اعتبارات و منابع مالی برای توسعه زیرساخت ها محدود است گفت :اداره ورزش و جوانان  وهیات های ورزشی باید  برنامه ریزی لازم  جهت حضور خیرین و سایر اقشار تاثیرگذار  را در این عرصه فراهم و در راستای بهره گیری از ظرفیت شهرداری ها ، و صاحبان صنایع ، برنامه ریزی و اقدام نمایند.

وی در ادامه به تبیین نقش ورزش در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه پرداخت وبیان کرد : یکی از راه های موثر در مهار آسیب های اجتماعی سوق دادن نوجوانان و جوانان به ورزش است .

ایشان درادامه با اشاره به ظرفیت و استعدادهای جوانان شهرستان بر توجه بیش از پیش به هیات های ورزشی تاکید نمود و گفت : به عنوان نماینده عالی دولت در این شهرستان در کنار ورزشکاران خواهم بود واز همه ظرفیت های موجود برای رفع تگناها و مشکلات این قشر بهره خواهم گرفت .

درادامه  روسای هیات های ورزشی به بیان وضعیت و مشکلات زیرمجموعه خود پرداختند و در این راستا پیشنهاداتی را ارایه نمودند