همزمان دهه فجر و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) مزاسم عزاداری وسفره فاطمی برگزارشد.

همزمان با ایام دهه فجر و ایام  شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برابر سنت سال های گذشته در مسجد روستای زنگلان علیا ازتوابع بخش حاجیلار شهرستان چایپاره سفره اطعام فاطمی و عزاداری با حضور جمعی از اهالی روستا به همت دارالقرآن الرضا(ع) و با حضور محمدی ایروانلو فرماندارچایپاره و اعضای شورای اداری برگزارشد.