در سیزدهم آبان 1401 صورت گرفت:

تجلیل از تعدادی از بسیجیان فعال فرهنگی و مذهبی در نماز جمعه شهرستان چایپاره

تجلیل از تعدادی از بسیجیان فعال فرهنگی و مذهبی در نماز جمعه شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ، از بسیجیان فعال فرهنگی و مذهبی در نماز جمعه چایپاره با حضور فرماندار و امام جمعه چایپاره و اعضای شورای تأمین تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ، از بسیجیان فعال فرهنگی و مذهبی در نماز جمعه چایپاره با حضور فرماندار و امام جمعه چایپاره و اعضای شورای تأمین تجلیل به عمل آمد