دومین نشست مشورتی دهیارن بخش مرکزی شهرستان چایپاره در سال 98 به ریاست آقای دانیالی بخشدار بخش مرکزی شهرستان چایپاره در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید.

دومین نشست مشورتی دهیارن بخش مرکزی شهرستان چایپاره در سال 98 به ریاست آقای دانیالی بخشدار بخش مرکزی شهرستان چایپاره در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان چایپاره روز یکشنبه  مورخه 98/02/22 راس ساعت 9:30 صبح دومین نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی در سال 98 به ریاست دانیالی بخشدار بخش مرکزی شهرستان چایپاره و با حضور مهندس عبدالله زاده مدیریت محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خانم قاسم نژاد رئیس کتابخانه عمومی، مهندس نجفی دبیر مدیریت بحران شهرستان و دهیاران بخش مرکزی در محل بخشداری مرکزی با موضوع جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و بررسی راهکارهای لازم برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در مناطق روستایی برگزار گردید.
اعم موضوعات مطروحه در نشست مشورتی دهیاران :
- بررسی راهکارهای لازم به منظور مشارکت قشر جوان و نوجوان در مناطق روستایی برای گسترش فرهنگ مطالعه
- لزوم همکاری تنگاتنگ بین دهیاران بخش مرکزی با رئیس محترم کتابخانه مرکزی جهت اجرای طرح کولبران کتاب در مناطق روستایی
- بررسی ساخت و ساز های غیر مجاز در روستاها و نحوه اجرای قوانین و مقررات مربوط به نحوه برخورد و مقابله با این ساخت و سازهای غیر مجاز
- لزوم استعلام دهیاران بخش قبل از هرگونه ساخت و ساز توسط اهالی در مناطق روستایی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی