دومین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان چایپاره برگزارشد

دومین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان چایپاره برگزارشد
بنا به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، دومین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو و اعضاء ستاد شورای هماهنگی مدیریت بحران در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندارچایپاره در دومین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان گفت:باتوجه به تاکیدات مقام عالی استان در خصوص تمهیدات لازم در خصوص حریم و بستر رودخانه ها، منابع آب شهرستان اقدامات قضایی لازم را درخصوص آزادسازی بسترها و حریم های رودخانه ها را در شهرستان انجام دهد تا در مواقع بحرانی شاهد حوادث ناگواری نباشیم همچنین باتوجه به گزارش های هواشناسی و مدیریت بحران در خصوص بارندگیهای چندروز آینده ، اخطاریه های لازم درخصوص تخلیه منازل مسکونی روستای_بسطام در حریم بستر رودخانه آغچای و مسیل موجود صادر گردد تا در صورت وقوع سیل شاهد اتفاقات ناگوارنباشیم

مقام عالی شهرستان در ادامه افزود، با توجه به بازدیدهای انجام گرفته شده از مسیل های شهرستان در روستای بسطام ، لایروبی مسیل ها ضروری است و اداره منابع آب شهرستان با هماهنگی صنعت معدن وتجارت نسبت به لایروبی این مسیل ها در این روستا اقدام نماید وی در ادامه بیان نمود که  با توجه به وضعیت نامناسب پل شهر حاجیلار، اداره راهداری با همکاری دستگاه های مربوطه نسبت لایروبی پل شهر حاجیلار اقدام نماید و بعد از آن با پیگیرهای لازم نسبت به بازسازی این پل را انجام دهد

فرماندار چایپاره در این جلسه گفت، دستگاههای مربوطه با هرگونه ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه ها و مسیلها به شدت برخورد کنند وکارگروههای مدیریت بحران در شهرستان هرچه سریعتر تشکیل و موارد لازم بررسی گردد و به شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ارجاع داده شود تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

محمدی ایروانلو در پایان جلسه گفت، کلیه دستگاههای اجرایی  شهرستان در چند روز آینده آمادگی کامل باشند در صورت بروز شرایط بحرانی در سطح شهرستان با مشکل مواجه نشیم.

همچنین در این جلسه باقری مدیر منابع آب شهرستان در خصوص مسائل ومشکلات مسیل های شهرستان توضیحات لازم را ارئه نمودند و بعد از بررسی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.