دیدار روسای دانشگاه های کشور با رییس جمهور

دیدار روسای دانشگاه های کشور با رییس جمهور

🔻آیت‌الله رئیسی در دیدار روسای دانشگاه‌های سراسر کشور:

🔹دانشگاه‌ها با تولید علم قدرت برای کشور تولید کرده و دشمنان را ناکام گذاشته‌اند

🔹 دانشگاه‌ها بهترین جایگاه برای گفتگو درباره رخدادهای اخیر و ارائه راهکار هستند

🔹 مهمترین راهکار تقویت نظم در دانشگاه‌ها تبیین و رفع گره‌های ذهنی دانشجویان و اساتید است

🔹رئیس جمهور دانشگاه را بهترین جایگاه برای بحث و گفتگو درباره رخدادهای اخیر و ارائه راهکار دانست و افزود: شرط مهم این گفتگوها فهم درست مسائل است؛ اگر مسائل به خوبی تحلیل نشده یا تحلیل‌ها بیش از آنکه از حقیقت نشات گرفته باشند، تحت تاثیر فضاسازی‌ها و جوسازی‌های رسانه‌ای و مجازی باشند، راهکارهای ارائه شده راه به خطا خواهند برد.