بازدید فرماندار از نهر داخل محدوده روستای بسطام درشهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان از نهر داخل محدوده روستای بسطام جهت بررسی مشکل نشت آب به منازل روستا بازدید و دستورات لازم جهت حل مشکل داده شد.