همزمان با ششمین روز از دهه فجرکلنگ گازرسانی به 7 روستای چایپاره به زمین زده شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در ششمین روز از ایام مبارک دهه فجر پروژه گازرسانی به روستاهای کامل آباد، دامداما، شیرین بلاغ، میرزاحسام، یتیم آغلی ، قزلجه گل و شیرمحمد 7 روستایی هستند که عملیات اجرایی گاز کشی آنها کلنگ زنی شد.

قابل ذکر است که مبلغ 2/6 میلیارد تومان برای عملیات گازرسانی به این مناطق هزینه می شودکه برای اجرای عملیات گاز رسانی به این مناطق 32 کیلومتر شبکه و با بهره برداری از این طرح ها 417 خانوار از نعمت گاز بهره مند می شوندکه کل خانوارهای بهره مندی از گاز در سطح شهرستان چایپاره با اجرای این عملیات گازرسانی 82درصد خواهد بود.