بازدید سرزده فرماندار از مدارس در شهرستان چایپاره

فرماندارچایپاره از نحوه رعایت دستورالعمل های بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع کرونا در بین دانش آموزان و معلمان از مدارس شهرستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ازنحوه اجرای دستورالعملهای بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری کرونا درمدارس از مدرسه ابتدایی خیر ساز قاسم زاده و دبیرستان دخترانه معرفت بازدید کردند.

 رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا باتاکید برالزام رعایت پروتکلهای بهداشتی در مدارس گفت : همه مدارس باید دستورات ابلاغی ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا را رعایت کنند تا بتوانیم زمینه آموزش سالم را برای دانش آموزان  فراهم سازیم .