تداوم بازرسی های روزانه بازرسان جهاد کشاورزی و نهاد های ذیربط از نانوایی ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره:تداوم بازدیدهای بازرسان جهاد کشاورزی، اداره صنعت ، معدن و تجارت ، *شبکه بهداشت و درمان* و اتحادیه نانوایان از نانوایی های شهری و روستایی پیرو تأکیدات فرماندار شهرستان چایپاره

○√لازم به ذکر هست در این بازدید ها موارد ذیل مورد بررسی بازرسان قرار می گیرد :

1- بررسی رعایت قیمت های مصوب، وزن چانه ، وزن نان و کیفیت پخت. 2- تطبیق سهمیه دریافتی با میزان مصرف روزانه. 3- بررسی مسایل بهداشتی اعم از بهداشت محیط و مواد استفاده شده در تهیه خمیر و نان. 4-توجه به نصب نرخنامه و تعطیلی روزهای بهداشتی واحد. 5-بررسی اعتبار کارت بهداشتی. 6- بررسی و رصد نامحسوس به منظور پیشگیری از عرضه خارج از شبکه آرد و نان. 7-رسیدگی به شکایات مردمی!

📆چهارشنبه 31فروردین 1401