اولین مجمع سلامت شهرستان چایپاره برگزار شد.

اولین مجمع سلامت شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، اولین مجمع سلامت شهرستان چایپاره با حضور محمدی ایروانلو فرماندار، امام جمعه شهرستان ، مسئولین استانی وشهرستانی و همچنین خیرین عرصه سلامت در مجتمع 9دی چایپاره باشعار سلامت برای همه، همه برای سلامت برگزارشد.

🖌اولین مجمع سلامت شهرستان چایپاره برگزار شد.

🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، اولین مجمع سلامت شهرستان چایپاره با حضور محمدی ایروانلو فرماندار، امام جمعه شهرستان ، مسئولین استانی وشهرستانی و همچنین خیرین عرصه سلامت در مجتمع 9دی چایپاره باشعار سلامت برای همه، همه برای سلامت برگزارشد.

🔸بنا به این گزارش   محمدی ایروانلو در این مجمع گفت، طبیعتا واژه و مسئله  سلامت یک بحثی است که امروز جهانی شده است و یکی از حقوق مسلم وبدیهی انسان وبشریت است که یک نگاه آماری وتاریخی گویای این هست که این مسئله در اسناد جهانی خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و دین مبین اسلام، قوانین اساسی کشور ها علی الخصوص در چشم انداز برنامه توسعه  20 ساله کشور مان کاملا مشهود و و برآن تاکید شده است بر این اساس موضوع  سلامت یک بحث مهمی است  لیکن در کشورما  با توجه به پیچیدگی های این عرصه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است وی در ادامه گفت  توسعه مسئله ای  است که در دهه های اخیر مهمترین کلید واژه پیشرفت و ترقی جوامع از منظر کارشناسان  بوده  است اما این را به یاد داشته باشید که مولفه اصلی توسعه  برمحور سلامت است  بدون دستیابی به سلامت  رسیدن به سایر مولفه های توسعه امری انکار ناپذیر است.

🔹دکتر محمدی در ادامه افزود، بعضی براین نظر هستند که سلامت یک واژه تخصصی است که در حوزه پزشکی و درمان قابل تحلیل وبررسی است امری که  کاملا خطا  و اشتباه راهبردی در تصمیم سازی وحکمرانی یک واحد سیاسی است وی گفت هر چند این رویکرد رهیافتی ضروریست لیکن کافی نیست لذا ما باید نگاه اجتماعی به پدیده سلامت  داشته باشیم  در واقع  امروز بدون  مسئله سلامت  امکان آسایش، آرامش و نیل به ظرفیت های حداکثری نیروی انسانی وجود ندارد وبایسته ها وتعیین کننده ها ی اجتماعی دراین خصوص باید مورد توجه قرار گیرد به همین علت معتقدم امروز سلامت یک پدیده اجتماعی پیچیده است  که  درکشورمان با مشکلات زیادی روبرو هست  تعیین کننده های اجتماعی چون استرس ،ترافیک، زیست محیطی، مسکن ، اعتیاد ،غذا  و.. سلامت جامعه را ازمنظر ونگاه اجتماعی به چالش کشیده اند این دلایل گویای این واقعیت  است که به مقوله سلامت باید یک رویکرد ونگاه جامعه محور و اجتماعی داشت دراین خصوص است که فلسفه وجودی مجمع سلامت را باید در این راستا تبین وتحلیل کرد. واقعیت این است که باید قبول کرد ما اگر میخواهیم به

آرمان و واقعیت سلامت درکشور وجامعه که گویای آرامش و آسایش  شهروندان است برسیم  باید همه ورود پیدا بکنند گروهای مرجع  روحانیون ، دستگاههای اجرایی و حاکمیتی ، آحاد مردم ، نهادهای مدنی، تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد  ورود باید پای کار باشند

 🔸اگر ما بتوانیم این بسیج و همسوئی و  هم گرائی را در مورد سلامت و اقدام برای نیل به این هدف تعالی بوجود آوریم قطعا سلامت در جامعه بوجود خواهد آمد.

# نظر : 0