تودیع و معارفه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چایپاره

تودیع و معارفه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ، طی حکمی از سوی مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ، سید حمزه  به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان  چایپاره منصوب و از زحمات  تقی زاده رئیس قبلی قدردانی گردید .
مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و پیشین حفاظت محیط زیست چایپاره صبح روز چهارشنبه  11 اردیبهشت با حضور محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره ، مهران نظری مدیرکل اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی وهئیت همراه در محل دفتر فرمانداری شهرستان انجام شد .