دیدار دانیالی بخشدار مرکزی چایپاره با ریاست محترم دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان چایپاره

دیدار دانیالی بخشدار مرکزی چایپاره با ریاست محترم دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی بخشداری بخش مرکزی  دانیالی بخشدار مرکزی شهرستان به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه با ریاست دادگستری و دادستان دیدار گفتگو کرد.