ملاقات مردمی وجلسه تخصصی مدیرعامل آب منطقه ای استان درشهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ملاقات عمومی و جلسه تخصصی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی به ریاست محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان وبا حضور مهندس جعفری مدیرعامل آب منظقه ای استان آذربایجانغربی، جمعی از مدیران آب منطقه ای استان و مسئولین شهرستان درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش درراستای تکریم وصیانت از حقوق مردم مدیرعامل آب منطقه ای چهره به چهره درفرمانداری شهرستان چایپاره بامردم دیدار و در جریان مسایل ، مشکلات و درخواست های مطرح شده از سوی ملاقات کنندگان قرار گرفت و دستورات لازم را به منظور پیگیری صادر نمود.

دراین نشست مسائل ومشکلات مردمی وشهرستان مورد بحث وبررسی قرار گرفته و تصمیماتی اتخاذگردید:

موضوعاتی نظیر پیگیری درخصوص  ساماندهی انهارسنتی داخل شهر و همچنین مشکل آب صنعتی شهرستان شروع عملیات اجرایی فاضلاب شهری درمحله بیکجوان ؛ پیگیری های لازم جهت جذب اعتبار برای اجرای کانال روستاهای خانگاه چورس و بادکی