مراسم کلنگ زنی پروژه های شاخص شهرستان چایپاره

مراسم کلنگ زنی  پروژه های شاخص شهرستان چایپاره

ه گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره مراسم کلنگ زنی پروژه گاز رسانی به ۶ روستای محورمحورتاج خاتون (روستاهای تاج خاتون -اسماعیل کهریز-قره تپه -قوچاش -پیریادگار-تورمیش) بااعتبار ۲۲۳۳۹ میلیون ریال (مجری :اداره گاز) باحضورمحمدی ایروانلو فرماندار،حجت الاسلام جمشیدی امام جمعه؛حسینی معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری واعضای شورای اداری وتامین شهرستان برگزارشد.ک