جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز  به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان وباحضور رئیس شرکت توزیع فراورده های نفتی شهرستانهای خوی وچایپاره واعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان باتشریح  اثرات سوء قاچاق کالا و ارز بر اقتصاد، تولید، اشتغال و فرهنگ جامعه، از دستگاه‌های عضو کمیسیون شهرستان خواست به صورت جدی و هدفمند با اولویت اقدامات پیشگیرانه برخورد و مبارزه نمایند.

فرماندار چایپاره در این جلسه اولویت نخست در اقدامات این کمیسیون را سیاست گذاری دربرخورد با قاچاق کالاهای غیر مجازعنوان نمود و ی در ادامه تشویق و حمایت از تولید و مصرف کالاهای ایرانی را از رویکردهای مهم دانست

◾️در ادامه ادارات عضو کمیسیون گزارشی از حوزه های کاری خود در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه دادند.