بازدید فرماندار شهرستان چایپاره از تصفیه خانه آبفا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ، شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره به همراه معاون فرماندار ، امینلویی مدیر آبفا و جمعی از مسئولین از تصفیه خانه آب و فاضلاب شهرستان بازدید کردند.

بنا بر این گزارش اجرای این پروژه در سال 1392 شروع شده و در سال 1394 به بهره برداری رسیده که شبانه روزی دارای 7900 متر مکعب ظرفیت تصفیه که با43000نفرجمعیت تحت پوشش بوده و  مجهز به سیستم Sbr هست