توزیع 100 بسته آموزشی و فرهنگی در دبیرستان خلیج فارس حاجیلار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره؛ با حضور فرماندار شهرستان چایپاره ، بخشدار حاجیلار، مدیر آموزش و پرورش  180 بسته آموزشی و فرهنگی  به مبلغ یک میلیارد ریال که 10بسته ی آن به صورت نمادین در دبیرستان شبانه روزی خلیج فارس به دانش آموزان این دبیرستان اهدا شد .