استاندار آذربایجان غربی: وزارت جهاد کشاورزی برنامه های خود در حوزه تغییر الگوی کشت را اجرایی کند

استاندار آذربایجان غربی: وزارت جهاد کشاورزی برنامه های خود در حوزه تغییر الگوی کشت را اجرایی کند
استاندار آذربایجان غربی و دبیر کارگروه نجات دریاچه ارومیه گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور تا 15 شهریور ماه اعتبارات مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه را تخصیص خواهد داد.

محمدصادق معتمدیان در گفتگو با بخش خبری 20:30 شبکه دو صداوسیما با اشاره به تعهدات وزارت جهاد کشاورزی درخصوص احیای دریاچه ارومیه، افزود: وزارت جهاد کشاورزی موظف شده برنامه های خود را درباره تغییر الگوی کشت در استان های حاشیه دریاچه ارومیه در اسرع وقت ارائه کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف شده تا 15 شهریور ماه سال جاری اعتبارات مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه را تخصیص دهد.