آئین تکریم و معارفه روساء و دادستانهای سابق و جدید حوزه قضائی شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرماندار چایپاره مراسم تکریم و معارفه روساء ودادستانهای سابق و جدید حوزه قضائی شهرستان چایپاره باحضور محمدی ایروانلو فرماندار ؛ حجت الاسلام والمسلمین جمشیدی امام جمعه ؛اعضای شورای تامین ؛ دکتر گروسی رئیس کل دادگستری استان آدربایجان غربی و اعضای شورای اداری شهرستان درمجتمع فرهنگی هنری شهرستان برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار با اشاره به اهمیت ومسئولیت خطیر قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه بعنوان رکن اساسی نظام ؛در پشتیبانی از حقوق فردی واجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت نقش بزرگی را عهده دار است.

دکتر محمدی درادامه گفت: جهت ارتقاء امنیت و حفظ حقوق شهروندی تعامل سازنده ای بین حوزه قضایی و دستگاه اجرایی شهرستان برقراراست که  با تلاش کارکنان وقضات شهرستان چایپاره یکی از امن ترین شهرستانهای استان است

درادامه بااهداء حکم از سوی رئیس دادگستری استان سلطانی بعنوان رئیس دادگستری جدید و جامعی بعنوان دادستان جدید شهرستان معرفی و از زحمات رجبی رئیس سابق حوزه قضایی و نجاتی دادستان تقدیربعمل آمد.