دومین جلسه شورای مشارکت‌های مردمی شهرستان چایپاره

فرماندار چایپاره : شفاف سازی و اعتمادسازی زمینه ساز افزایش مشارکت مردمی در امور خیریه است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دومین جلسه شورای مشارکت‌های مردمی شهرستان باهدف جلوگیری از موازی کاری نهاد های حمایتی و متمرکز نمودن کمک ها و توزیع آنها بین نیازمندان و اتخاذ راهکارهایی در جهت ارتقاء سطح مشارکتهای مردمی به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان وبا حضور حجت الاسلام والمسلمین جمشیدی امام جمعه واعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان گفت : باتوجه به روند کاهش شیوع بیماری کرونا در شهرستان، از تلاش های سپاه ؛ سازمان‌های مردم نهاد و هلال احمر قدردانی کرد وگفت:از زمان شیوع بیماری کروناسازمانهای مردم نهاد درهمکاری با ستاد پیشگیری و مبارزه باکروناشهرستان مشارکت چشمگیری داشتند .

وی درادامه بر لزوم جلب و جذب مشارکت‌های مردمی تاکیدکردو مشارکت خیرین در پیشبرد خدمات به جامعه هدف را ضروری دانست وی گفت: تحقق این هدف، منوط به هماهنگی و همکاری ادارات و خیرین است.

 درادامه فرماندارچایپاره عنوان کرد: همراهی خیرین، منجر به خدمات برجسته ای شده است و دراین راستاشورای مشارکت های مردمی شهرستان در راستای اعتمادسازی و برنامه‌ریزی بسیاراثر بخش بوده و با استفاده از ظرفیت پویش های مردمی وسازمانهای مردم نهاد و همچنین فعالین فضای مجازی میتوانیم درجذب کمک های مردمی گامهای موثری برداریم.

در پایان این جلسه پس از بحث وبررسی نقطه نظرات راهکارهایی ارایه و تصمیمات به صورت مصوبه اتخاذگردید.