محمدی ایروانلو در جلسه ساخت وسازهای غیر مجاز با بنگاههای معاملاتی که در تفکیک غیر قانونی اراضی کشاورزی و خرید و فروش آنها دخالت دارند برخورد قانونی و جدی خواهدشد.

جلسه ساخت سازهای غیرمجاز شهرستان چایپاره برگزارشد

جلسه ساخت سازهای غیرمجاز شهرستان چایپاره برگزارشد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، جلسه بررسی ساخت وسازهای غیرمجاز شهرستان به ریاست محمدی ایروانلوفرماندار وبا حضور نجاتی دادستان و روسای ادارات مربوطه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به بحث عدم نظارت  جدی در ساخت وسازهای غیرمجاز شهرستان اشاره وگفت؛ متاسفانه مشاهدات  نشان می دهد عده ای  مغایر با قوانین مربوطه در سطح شهرستان با تفکیک  غیر قانونی زمینهای کشاورزی  به قطعات کوچکتر  مشکلات زیادی را بوجود آورده اند و این هم از ضعف ادارات مربوطه است لذا لازم است  جهاد کشاورزی و امورآب شهرستان نظارت و اقدامات لازم در برخورد قانونی با متخلفین  خود را در این مورد افزایش دهند و گزارش های خود رادر اولین فرصت به فرمانداری ارسال کنند  
نماینده عالی دولت در شهرستان در ادامه افزود؛ در چایپاره در مقایسه با شهرستانهای بزرگتر گسترش ساخت وسازهای غیرمجاز و تفکیک های غیر قانونی  نسبت به بیشتر است و باید در این مورد بدون لحاظ شخص یا افراد خاص اقدامات قانونی و شدید صورت گیرد .و ی از دادستانی خواست با بنگاههای معاملاتی که در تفکیک غیر قانونی اراضی کشاورزی  و خرید و فروش آنها دخالت دارند برخورد قانونی و جدی انجام گیرد .

فرماندار چایپاره در پایان گفت، به دستور وزیر کشور در خصوص برخورد با ساخت وسازهای غیر مجاز و باتوجه به اینکه ساخت وسازها در باغات شهرستان افزایش یافته است بخشداران و دهیاران هرگونه ساخت وسازهای غیرمجاز را به ادارات مربوطه گزارش دهند تا برخورد جدی صورت گیرد 
نجاتی دادستان چایپاره هم در این جلسه در خصوص ساخت وسازهای غیر مجاز گفت، متاسفانه زمین خواری در سطح شهرستان چایپاره به شدت افزایش یافته است که عاملین این امر شناسایی گردیده که با جدیت برخورد خواهد شد و همچنین در خصوص ساخت سازهای غیرمجاز هرکس که مانع اجرای حکم قضایی گردد قانونا مجرم شناخته شده و به شدت برخورد خواهدشد