سومین جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان چایپاره

سومین جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان چایپاره

سومین جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان چایپاره با حضور نجاتی دادستان عمومی انقلاب شهرستان، دانیالی بخشدار بخش مرکزی، خانم ولیزاده نماینده شورای شهرستان و سایر اعضاء در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید.
در این جلسه مصوبات ارسالی شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی از حیث عدم مغایرت با قوانین و مقررات بررسی شد.