پنجمین جلسه ستاد پیشگیری وهماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره پنجمین جلسه ستاد پیشگیری و هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار واعضای ستاد در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش دکتر محمدی ایروانلو فرماندار ازاعضای جلسه خواست اقدامات پیشگیرانه را به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از سیلابها و بارش های فصلی در دستور کار خود قرار دهند.

ایشان درادامه بر ضرورت لایروبی رودخانه ها؛ انهار ومسیل های سطح شهر ازسوی دستگاههای مربوطه تاکید کردند.

درادامه اعضای جلسه برنامه های اجرایی و عملیاتی خودرا جهت لایروبی مسیلها و کانالها در سطح شهرستان وهمچنین اقدامات پیشگیرانه خودراجهت مقابله باخطرات احتمالی وهمچنین بیمه محصولات کشاورزی جهت تبیین و بررسی میزان خسارت دراین حوزه بیان کردند.