جلسه کمیسیون دانشجویی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره: پنجشنبه 28 اردیبهشت 1402 ، دومین جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان چایپاره در سال 1402 ، به ریاست سعید شکورزاده فرماندار شهرستان و با حضور رؤساء و مسئولین دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور و سایر اعضای کمیسیون برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ، مسئولین دانشگاه های آزاد اساامی و پیام نور شهرستان ، گزارشی در خصوص عملکرد آموزشی و فرهنگی دانشگاه ها در طول سال جاری ارائه و مشکلات خود را بیان داشتند.

سعید شکورزاده فرماندار شهرستان و رییس کمیسیون نیز ضمن تقدیر از تلاش های مسئولین دانشگاه در طول سال تحصیلی اظهار داشت : دشمن در تلاش است در دانشگاه ها فضای یاس و ناامیدی ایجاد کند و ما باید در دانشگاه ها فضای امید و نشاط ایجاد کرده و در حوزه های فرهنگی  نیز تلاش وافری داشته باشیم .

ایشان ضمن برشمردن اهداف آموزش عالی افزود: تمام ظرفیت  شهرستان چایپاره در خدمت دانشگاه ها و دانشجویان عزیز است و در این بین از امکانات بالقوه بسیج دانشجویی نیز باید به صورت بهینه استفاده شود .