جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان چایپاره

جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان چایپاره

جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان چایپاره با حضور محمدی فرماندار، حاج آقاجمشیدی امام جمعه، رئیس دادگستری، دادستان و اعضای ستاد در دفتر امام حمعه شهرستان برگزارشد .

در این جلسه موضو عات ذیل مورد بحث وبررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 

  • مقابله با گرانفروشی وکم فروشی و برخورد قاطع با متخلفین
  • تصمیات لازم در خصوص ماه مبارک رمضان