محموله کمک های مردمی شهرستان چایپاره به مناطق سیل زده ارسال شد

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری چایپاره ؛ محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما  گفت: با دایرکردن پایگاههایی در سطح شهرستان به ارزش بیش از 94 میلیون ریال کمک نقدی و غیرنقدی برای سیل زدگان جمع آوری شده بود که این کمکها امروز به مناطق سیل زده ارسال شد.

علی محمدی ایروانلو افزود ، این کمکها شامل پوشاک،دارو،وسایل بهداشتی، وسایل گرمایشی و مواد غذایی فاسد نشدنی بود، افزود: از این میزان کمکهای جمع آوری شده 730 میلیون ریال نیز کمکهای نقدی بود.