جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر حاجیلار با حسین زاده بخشدار بخش چایپاره حاجیلار برگزار گردید .

جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر حاجیلار با حسین زاده بخشدار بخش چایپاره حاجیلار برگزار گردید .

بنا به به گزارش روابط عمومی بخشداری حاجیلار ،  در این جلسه برنامه ریزی برای توسعه و تکمیل زیرساختهای شهری ، ارتقای خدمات شهری ،  کمک به تامین زمین پاسگاه ، آسفالت معابر و مشکلات شهرداری و کمبود فضای اداری از جمله اهم موضوعات مطرح شده بود که مقرر گردید با هماهنگی و همکاری شورای شهر و شهرداری مشکلات مطرح شده پیگیری گردد .

در پایان حسین زاده بخشدار بخش حاجیلار از تلاشهای شهردار و شورای شهر در طول سال ۹۷ تقدیر و تشکر نموده و اظهار امیدواری کردند با برنامه ریزی و تلاش مضاعف سال ۹۸ اقدامات موثری در عمران شهری حاجیلار شاهد خواهیم بود.