2000 بسته معیشتی در قالب یلدای مهربانی بین نیازمندان شهرستان چایپاره توزیع شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره؛ امروز سه شنبه 29آذرماه 1401 با حضور فرماندار و فرمانده ناحیه مقاومت سپاه و فرمانده انتظامی و مدیر کمیته امداد امام (ره) ، 2000بسته معیشتی در قالب طرح یلدای مهربانی با مشارکت کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و ناحیه مقاومت بسیج به ارزش10 میلیارد ریال در بین نیازمندان شهرستان چایپاره توزیع شد.

به گفته سرهنگ اقلیمیان فرمانده سپاه ناحیه چایپاره این بسته های معیشتی در بین خانواده های نیازمند که قبلاً توسط کمیته امداد و پایگاه های بسیج شناسایی شده اند توزیع می شود.