جلسه مسئولین اتاق اصناف و اتحاددیه های وابسته با فرماندار شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ، محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان طی نشستی با  رئیس اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی شهرستان  مسائل مربوط به تدابیر لازم جهت نظارت بر بازار وحضور گسترده اصناف در انتخابات پیش رورا موردبحث و بررسی قرار دادند

بنا به این گزارش فرماندار چایپاره  با اشاره به نقش جامعه اصناف وبازاریان در تنظیم بازار  گفت : نقش کسبه و بازاریان در عرصه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود نقش بازاریان رادر ترغیب وتشویق دیگر اقشار جامعه برای حضور گسترده در انتخابات مهم عنوان کرد و گفت صاحبان صنوف بارعایت انصاف وحفظ  آرامش بازار زمینه ساز شرکت حداکثری در انتخابات خواهند بود. ایشان در ادامه با تاکید بر ضرو رت حضور حد اکثری مردم بویژه کسبه وبازاریان در انتخابات گفت: جامعه اصناف بخش مهمی از  جمعیت کشور را تشکیل می دهندوقطعا نقش موثری در انتخابات دارند .وی با اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی  از مسئولین تشکل های صنفی چایپاره خواست شرایط و بسترهای لازم را

برای حضور پررنگ کسبه در انتخابات پیش رو فراهم نمایند.