جلسه بررسی مسائل ومشکلات توزیع سوخت روستاهای بخش مرکزی (نفت سفید وگاز مایع)در محل سالن اجتماعات بخشداری مرکزی برگزار شد.

جلسه بررسی مشکلات توزیع سوخت روستاهای بخش مرکزی ( نفت سفید و گاز مایع) در محل سالن اجتماعات بخشدار مرکزی با حضور دانیالی بخشدار بخش مرکزی، بنکدار رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، جعفرزاده رئیس اداره تعاون روستایی، اعضای شورای اسلامی، دهیا ران و عوامل فروش نفت سفید برگزار شد.

در این جلسه مشکلات مربوط به کمبود، نحوه توزیع و هزینه حمل سوخت بویژه نفت سفید و گاز مایع بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.